Registerutlåtande

RegisterutlåtandeRegisternamn

House Of Stable kundregister.

Syfte med personuppgiftsbehandling

Registret används för kundrelationshantering, kundkontakt och marknadsföring.

Datainnehållet i registret

Kundens kontaktuppgifter och den information som möjliggör beställning: förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postkontor, telefonnummer, mailadress. Möjlighet att skicka marknadsföringsmeddelanden till kunden, om kunden har gett separat samtycke till detta vid skapande av kundkonto. Information om kundorder, leveranser och returer.

Regelbundna informationskällor

Registrets kontakt- och kunduppgifter inhämtas i början av kundförhållandet och under det från de ändringar som kunden gör till den registeransvarige. En kundrelation skapas när en kund skapar ett domännamn för en webbutik eller beställer produkter. Marknadsföringsförbud väljs vid registrering. Kunden kan senare ändra sitt marknadsföringsförbud.

Utlämnande av information

Information från kundregistret kommer inte att lämnas ut.

Principer för registerskydd

Kundregistret förs i elektronisk form. Endast separat definierade anställda hos registraren har rätt att använda systemet som innehåller kunddata och att ändra kunddata.